เที่ยวพักผ่อนเกาะช้าง
แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน ราคาประหยัด
เที่ยวดำน้ำดูปะการัง นั่งเรือชมหิ่งห้อย
อิ่มอร่อยกับมื้อเย็นแบบซีฟู้ด

แพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง แบบ 3 วัน 2 คืน (Lite)


สำหรับโปรแกรมแพ็คเกจแบบ 3 วัน 2 คืน (Lite) จะแตกต่างจากแพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืนแบบปกติคือจำนวนอาหารเย็นจะรวมให้เพียง 1 มื้อ ส่วนโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดอื่นๆ จะเหมือนกันครับ โดยแพ็คเกจจะรวมที่พัก ซึ่งท่านสามารถเลือกประเภทห้องพัก และโรงแรมได้เองจากรายชื่อที่พักสำหรับแพ็คเกจ, อาหาร, กิจกรรมท่องเที่ยว รวมไปถึงไกด์และเจ้าหน้าที่ประจำอยู่บนเกาะช้าง คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์เช่นกัน


ราคานี้รวม หมายเหตุ
* ห้องพักจำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
* อาหารรวม 3 มื้อ (เช้า 2, เย็น 1)
* ไกด์ และเจ้าหน้าที่ดูแลความสะดวก
* กิจกรรมหลัก 1 อย่าง
* กิจกรรมหลัก 1 อย่าง (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
1. ดำน้ำดูปะการังและตกปลา เต็มวัน 5 เกาะ เรือไม้ (รวมมื้อเที่ยง)
2. ดำน้ำดูปะการังเต็มวัน 4 เกาะ เรือไม้ (รวมมื้อเที่ยง)
3. ดำน้ำดูปะการังและตกปลา ครึ่งวัน 3 เกาะ เรือไม้ (รวมมื้อเที่ยง)
** ไม่เลือกกิจกรรมใดเลย รับส่วนลดท่านละ 400 บาท **

โปรแกรมแพ็คเกจทัวร์


  วันแรก

เดินทางถึงที่พัก เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก เช็คอินเข้าห้องพัก เพลิดเพลิดกับบรรยากาศของเกาะช้าง พักผ่อนตามอัธยาศัย

18:00น. รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม (ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พักที่ท่านเลือก) หรือรับประทานอาหารที่ร้านไอยราซีฟู้ด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากคลองพร้าว หลังรับประทานอาหาร เพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งเรือชมหิ่งห้อยท่ามกลางสายน้ำและป่าลำพูในบริเวณ นี้ ซึ่งนับได้ว่ามีแมลงหิ่งห้อยมากที่สุดอีกบริเวณหนึ่งของเกาะช้าง

ไอยราซีฟู้ด ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด


21:00น. เดินทางกลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่สอง (โปรแกรมดำน้ำดูปะการังและตกปลา เต็มวัน 5 เกาะ เรือไม้ )

07:00น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหาร ออกเดินทางจากที่พักไปยังท่าเทียบเรือ

09:00น. ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ มุ่งหน้าสู่จุดดำน้ำบริเวณหมู่เกาะรัง ซึ่งอยู่บริเวณตอนใต้ของเกาะช้าง

10:15น. เดินทางถึงเกาะทองหลาง แวะดำน้ำ 1 ชั่วโมง ซึ่งเกาะทองหลางเป็นเกาะที่มีความสวยงามของหาดทราย และแนวปะการังที่มีอยู่รายรอบเกาะ

เกาะยักษ์ เกาะยักษ์


11:30น.เดินทางถึงเกาะยักษ์ สนุกกับการดำน้ำดูปะการังและให้อาหารปลาที่มีอยู่อย่างชุกชุมในบริเวณนี้ และรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ

13:00น. เดินทางถึงเกาะโล้น ที่นี่เป็นอีกเกาะหนึ่งที่มีความสวยงามของแนวปะการังหลากสีสรร รวมถึงฝูงปลาสวยงาม แวะดำน้ำ 1 ชั่วโมง

14:00น. เดินทางถึงเกาะรัง ท่านสามารถดำน้ำ หรือพักผ่อนบนชายหาดของเกาะรังที่มีหาดทรายขาวสะอาด และเป็นจุดแวะพัก ถ่ายรูปที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

เกาะรัง เกาะรัง


15:00น. โปรแกรมที่ไม่ควรพลาดสำหรับทริปนี้ คือการตกปลา ซึ่งไต๋เรือ (กัปตัน) จะนำท่านไปตกปลา บริเวณเกาะสองพี่น้อง ซึ่งมีปลาอยู่อย่างชุกชุม

16:30น.จุดสุดท้ายที่จะแวะเที่ยวกันก่อนกลับไปยังท่าเรือบางเบ้า คือการไปให้อาหารลิง ซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงลิงมากมายมารอรับการให้อาหารจากท่าน

17:00น.เดินทางถึงท่าเทียบเรือบางเบ้า บริการรถส่งกลับโรงแรมของท่านโดยสวัสดิภาพ

  วันที่สาม

07:00น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

12:00น. เช็คเอ้าท์ ออกจากที่พัก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้เขียน: ThaiSmileTravel Koh Chang

ราคาแพ็คเกจ Low Season วันนี้ - 31 ตุลาคม 2557


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม หรือต้องการจองแพ็คเกจทัวร์ กรุณาติดต่อที่
ไทย สไมล์ ทราเวล (10:00น.-20:00น.) , Line ID : thaismile_travel
Mobile : 086-3550520 และ 080-6387178
อีเมล์ : booking@kohchangebooking.com และ thaismile_travel@hotmail.com